Library

National research
EU funded research
European networks
CORE newsletter
CORE publications
Seminars, workshops, etc
Press releases

Julkaistavissa hetiHelsinki 18.10.2004

Luomutuotannon tutkimusta edistetään EU:n tuella

Uudessa eurooppalaisessa hankkeessa edistetään luonnonmukaisen tuotannon tutkimusta. Voimavarat yhdistetään luomutuotannon laadun, tarkoituksen-mukaisuuden ja resurssien hyödyntämisen parantamiseksi. Aloitteessa on mukana 11 Euroopan maata ja sitä rahoittaa Euroopan komissio 1,2 miljoonalla eurolla. Suomen osalta tutkimusrahoitusta hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö.

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimus on uusi, mutta nopeasti kasvava ala eurooppalaisessa tutkimuskentässä. Luonnonmukainen tuotanto nähdään mahdollisuutena, jossa yhdistyvät maatalouden kestävä kehitys, ympäristönsuojelu ja maaseudun elinvoimaisuus. Ruuan turvallisuuteen ja laatuun kohdistuu myös yhä enemmän vaatimuksia.

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimuksen ja tutkimusohjelmien kehittämisen ongelmana ovat pienet tutkimusryhmät sekä tutkimuskentän hajanaisuus. Uuden monikansallisen CORE Organic -yhteistyöhankkeen tarkoituksena onkin koota yhteen hajallaan oleva asiantuntemus ja parantaa tutkimuksen laatua sekä kohdentaa sitä tarkoituksenmukaisiin tutkimusaiheisiin. Hankkeeseen osallistuu Suomen lisäksi Tanska, Sveitsi, Saksa, Iso-Britannia, Itävalta, Ruotsi, Norja, Hollanti, Italia ja Ranska ja näiden luomututkimuksen kansallinen rahoitus on yhteensä 60 miljoonaa euroa vuodessa.

Kolmivuotinen hanke on osa Euroopan komission ERA-NET-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri maiden tutkimusrahoittajien välillä. Se on avoin kaikille EU-maille, joilla on tutkimusohjelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi.

CORE Organic koostuu toimenpiteistä, jotka sisältävät tämänhetkisen tutkimuksen koordinointia ja arviointia, tutkimustiedon ja osaamisen integrointia sekä uuden tutkimuksen identifiointia ja koordinointia. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.core-organic.org.

Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on perustaa kansainväliseen rahoitusyhteistyöhön perustuva tutkimusohjelma, jonka vuotuinen budjetti olisi vähintään 3 miljoonaa euroa.Lisätietoja: Maatalous- ja elintarviketutkimuksen neuvottelukunnan pääsihteeri Markku Järvenpää, maa- ja metsätalousministeriö puh. 160 54276 vanhempi tutkija Arja Nykänen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) puh. (015) 321 2363


When events with interest to the organic research community or the general public are held, press releases will be put out.

If you are a media and if you have not received press releases from the CORE Organic project, please contact the Webmaster.

Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming