Library

National research
EU funded research
European networks
CORE newsletter
CORE publications
Seminars, workshops, etc
Press releases

PRESSEMEDDELELSE


Oktober 2004

Danmark i spidsen for økologisk forskning

Fødevareministeriet skal i samarbejde med Det danske Forskningscenter for Økologisk Jordbrug stå i spidsen for et europæisk forskningssamarbejde mellem 11 lande. Samarbejdet skal øge kvaliteten og ressourceudnyttelsen i forskningen inden for økologisk jordbrug og fødevareproduktion.

”Der er grund til at være stolt af, at Danmark er udvalgt til at lede dette forskningsprojekt. Det er udtryk for en anerkendelse af den danske forskningsekspertise på området. Samtidig er den erfaring vi opnår ved at indgå i sådant et europæisk samarbejde guld værd, og giver et godt erfaringsgrundlag, som vi kan udnytte på andre områder. Endelig er der grund til at glæde sig over, at forskningssamarbejdet bidrager til at udvikle det økologiske jordbrug, så det kan få en endnu vigtigere rolle i fremtidens miljøvenlige jordbrug og som leverandør at sunde fødevarer produceret på et miljøvenligt grundlag” siger vicedirektør Morten Lautrup-Larsen fra Direktoratet for FødevareErhverv.

Interessen for forskning i økologisk jordbrug og fødevareproduktion er stærkt stigende over hele Europa. Det skyldes bl.a., at forskning ses som en mulighed for at fremme udvikling af et mere miljøvenligt jordbrug og en fødevareproduktion, og som samtidig skaber aktivitet i landdistrikter og fødevareerhverv.

På europæisk plan er det imidlertid et problem, at forskningen inden for økologisk jordbrug og fødevareproduktion er spredt og ukoordineret. Forskningen foregår typisk i små forskningsmiljøer, og der er ikke tradition for et samarbejde, der sikrer et optimalt udbytte af forskningen.

Et nyt transnationalt samarbejde mellem myndigheder skal medvirke til at øge den økologiske jordbrugsforsknings kvalitet. Det gælder i forhold til at skabe viden om, hvorledes man styrker forskningsmiljøerne og hvordan man iværksætter forskning som er relevant for både jordbrug, fødevareerhverv og for samfundet i det hele taget. Herudover skal samarbejdet give viden om, hvorledes man optimerer udnyttelsen af de ressourcer, der er afsat til forskningen.

Det nye samarbejde CORE Organic (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming) omfatter indtil videre 11 europæiske lande. Samarbejdet er planlagt til at vare i foreløbig tre år, og finansieres under EU's 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.

Foruden at iværksætte aktiviteter som styrker evaluering, koordinering og formidling af forskningen, vil der afslutningsvis blive iværksat et fælles forskningsprogram. Tilsammen anvender de 11 lande ca. 60 mio. EURO årligt på forskning inden for økologisk jordbrug og fødevareproduktion.

Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.core-organic.org og www.foejo.dk

Kontaktpersoner

Centerleder Erik Steen Kristensen, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug,
Telefon 89 99 16 76

Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, Direktoratet for FødevareErhverv,
Telefon: 33 95 81 02When events with interest to the organic research community or the general public are held, press releases will be put out.

If you are a media and if you have not received press releases from the CORE Organic project, please contact the Webmaster.

Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming